1. Introduktion
Detta är den centrala dataskyddspolicyn för tidaholmsvagnar.se och för de tjänster som tillhandahålls genom denna  webbsida, Tidaholmsvagnar Acklinga Gård med organisationsnummer 700325-5994.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet, uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare
 • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter genom att läsa vidare nedan.

2. Personuppgifter vi samlar in
Vi samlar in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett konto på vår e-handelsplats, administrerar ditt användarkonto, köper en produkt i någon av våra kanaler, anmäler dig till ett evenemang och registrerar dig som användare, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på vår webbsida.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men kan inkludera:

 • Sociala nätverk
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten

Du kan göra val angående de uppgifter vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen.

De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Tidaholmsvagnar, dina val, inklusive dina integritetsinställningar i t ex din webbläsare, och de produkter och funktioner du använder. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

 • Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter
 • Vi samlar in personnummer och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst
 • Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel ålder, kön, land och språkinställning
 • Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod
 • Vi samlar in uppgifter om dina köp, prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar
 • Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Tidaholmsvagnar och våra produkter. Vi samlar till exempel in information om produktanvändning, vilket betyder att vi samlar in data om de funktioner du använder, artiklar som du köper och de webbsidor du besöker. Dessa inkluderar också de inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest
 • Vi samlar även in information om enheten, anslutningen och konfigurationen, vilket betyder data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till våra Tjänster. Det kan innefatta även information om operativsystem, IP-adress, enhets-id (till exempel IMEI-numret för telefoner), nationella inställningar och språkinställningar

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar för kundsupport. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport, telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kan samtalen övervakas och spelas in.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

I de produktspecifika avsnitten under rubriken ”Ytterligare valfria tjänster” nedan beskrivs de rutiner för uppgiftsinsamling som tillämpas för användning av dessa tjänster.

3. Hur vi använder personuppgifter
Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet, uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare
 • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsidor som stöds av reklam som t.ex. Facebook

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data.

Vi använder uppgifter för att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera produkterna, underhålla och förbättra produkternas prestanda, utveckla nya funktioner, bedriva forskning och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

 • Vi använder uppgifter för att utföra dina köp med oss och för att förse dig med våra produkter och tjänster som prenumerationer, premier, events och kurser
 • Vi använder uppgifter för att ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja våra produkter och tjänster
 • Vi använder data för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på vår webbsida för att förbättra relevansen för sökresultat, användningsdata för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på webbsida och placering av relevant innehåll för dig på vår webbsida
 • Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet för att upptäcka och förhindra bedrägeri och för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot våra villkor

Vi använder data för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt för att informera dig om när en prenumeration är på väg att upphöra, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, uppdatera dig kring ett supportärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt, eller berätta om ett erbjudande som kan vara av intresse för dig. Läs mer om hur du hanterar dina kontaktuppgifter, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i denna dataskyddspolicy.

Facebook-pixeln
Vår hemsida använder ett verktyg som heter Facebook-pixeln som tillhandahålls av Facebook. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa bättre annonser för dig på Facebook utifrån ditt beteende på vår hemsida. Detta gäller endast om du är Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse att visa bättre annonser för dig.

Du kan när som helst dra tillbaka den här tillåtelsen, och det gör du på Facebook under Inställningar på ditt personliga konto. Se längre ner hur du gör.

Facebook-pixeln delar data om ditt beteende på vår hemsida (vilka url:er du besöker) och lagras av Facebook. Vi som marknadsförare på Facebook, och andra marknadsförare på Facebook, kan sedan bygga målgrupper för våra respektive annonser som till viss del använder pixeldatan för att skapa målgruppen. Data kan inte kopplas ihop med dig som individ. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook. Läs Facebooks datapolicy för dig som användare här: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Anledningen till att vi använder Facebook-pixeln är att kunna presentera bättre annonser för dig på Facebook.

För att stänga av annonser som är baserad på data om ditt beteende på Facebook och hos andra webbsidor och Facebook-pixeln, gör så här:
Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar.

Ändra inställningen från “Tillåtet” till “Inte tillåtet” för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans. Direktlänk till Dina annonsinställningar: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Ads Tag
Vår hemsida använder ett verktyg som heter Google Ads Tag. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa anpassade annonser för dig inom Google’s annonsnätverk utifrån ditt beteende på vår hemsida. Detta gäller endast om du besöker andra hemsidor som visar sina besökare annonser via Google’s annonsnätverk.

Google Ads Tag delar data med Google om ditt beteende på vår hemsida (t.ex. vilka url:er du besöker) och lagras av Google. Vi kan som marknadsförare därefter skapa målgrupper för våra annonser i Google’s annonsnätverk och visa annonser för dig på hemsidor som använder Google’s annonsnätverk för att visa sina besökare annonser.

Anledningen till att vi använder Google Ads Tag är att kunna presentera bättre annonser för dig på hemsidor som använder Google’s annonsnätverk, till exempel annonser för någon av våra produkter.

Google använder cookie-data för att kunna visa bättre annonser för dig när du besöker hemsidor som använder Google’s annonsnätverk. Du kan läsa mer om hur annonsering hos Google fungerar här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv

För att stänga av annonser inom Google’s tjänster (t.ex. Sök och YouTube) som är baserad på data som skickas via Google Ads Tag kan du besöka denna länk och stänga av funktionen Personliga annonspreferenser: https://adssettings.google.com

För att stänga av annonser för andra webbplatser och appar som använder annonstjänster från Google kan du besöka denna länk: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om ditt samtycke där det krävs. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan dina personuppgifter skulle användas för ett nytt syfte.

4. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med  företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter till dig som du beställt.

Vi delar även information med företag som t.ex. Facebook (via ett verktyg som kallas Facebook Pixel) och Google med syfte att förbättra vår annonsering och mäta konverteringar. Du kan läsa mer om Facebook-pixeln här: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Om du vill ändra i dina annonsinställningar hos Facebook kan du justera det här: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du kan även läsa mer under rubriken Facebook-pixeln i denna text.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Till exempel delar vi dina personuppgifter om det är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt eller godkänt, eller där vi har ditt tillstånd. Till exempel delar vi din betalningsinformation du uppger för ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Vi delar även information med företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster i de fall de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Tidaholmsvagnar, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Tidaholmsvagnar kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet

5. Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter för våra produkter och tjänster, genom att kontakta vår kundservice eller i förekommande fall direkt i den produkt eller tjänst du använder. Du kan även göra val angående Tidaholmsvagnars insamling och användning av dina uppgifter. Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka produkter och tjänster du använder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på https://www.tidaholmsvagnar.se/rattigheter. Vi svarar på förfrågningar om dina rättigheter som åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Dina kommunikationsinställningar
Du kan välja huruvida du vill ta emot kampanjmeddelanden från Tidaholmsvagnar via e-post, SMS, vanlig post och telefon. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet.

Du kan ändra dina kommunikationsinställningar för Tidaholmsvagnar genom att kontakta oss via  https://www.tidaholmsvagnar.se/kontakt.

Dina reklaminställningar
Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på vår webbsida, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam.

Webbläsarbaserade kontroller

 • Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookie kontroller beskrivs i vår Cookie policy
 • Spårningsskydd. Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbplatser som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbplatser, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig

6. Dina individuella rättigheter
Tidaholmsvagnar följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter, begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter
 • Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter.
  Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, i syfte att kunna erbjuda de produkter som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten Hur vi använder personuppgifter och Anledningar till att vi delar dina personuppgifter ovan, eller där det krävs, med ditt samtycke. När vi överför personuppgifter från Europeiska Unionen och/eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet Var vi sparar och behandlar personuppgifter nedan.

7. Säkerhet för dina personuppgifter
Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från:

 • Oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring
 • Obehörigt röjande av
 • Obehörig åtkomst, användning och utlämnande

Till exempel lagras personuppgifter i datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

8. Var vi sparar och behandlar personuppgifter
Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi, eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

9. Vårt bevarande av personuppgifter
Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna?
Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra befintliga produkters och tjänsters prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och redovisningsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

Är personuppgifterna av extra känsligt slag?
I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Har Tidasholmsvagnar antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data?
För exempelvis information som rör ett onlinebeteende avidentifierar vi denna information genom att ta bort hela IP-adressen vid insamling av uppgiften, och cookie-ID:n och andra identifierare tas bort efter den tid som anges i aktuell cookie policy.
Där aktuellt, används köphistorik som underlag för intressebaserad marknadsföring under tolv månader från det att den uppstod, därefter upphör denna användning.
Vi sparar kunddata om våra kunder under en period av 24 månader från att vårt kundförhållande har upphört, eller den tidigare tidpunkt då kunden väljer att avsluta sitt konto hos Tidsaholmsvagnar och/eller ber om att få sina personuppgifter raderade.

Har användarna godkänt användning av en längre bevarandeperiod?
I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.

Har Tidaholmsvagnar juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen?
Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsbeslut om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.
Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, trender, m.m. enligt vad som anges i avsnittet Hur vi använder personuppgifter.

10 Ändringar i denna dataskyddspolicy
Vi kommer att uppdatera vår dataskyddspolicy när det behövs för att återspegla kundernas återkoppling och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under Ändringshistorik, varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Tidaholmsvagnar använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna dataskyddspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Tidaholmsvagnar skyddar dina personuppgifter och din integritet.

11. Kontakta oss
Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation.

Tidaholmsvagnar Acklinga Gård
Att: Registeransvarig
522 93 Tidaholm
Sweden
E-postadress: registeransvarig@tidaholmsvagnar.se
Org. nr 700325-5994

13. Ändringshistorik
Första version 2019-02-11

Mindre justeringar 2020-05-03, 2020-07-04

SEK
SEK Svenska kronor
EUR Euro
sv_SESwedish